CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HTH
Địa chỉ: 302B Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 19006652 – 0466 728 394
Website: pentax-pumps.vn
Email: info@pentax-pumps.vn
  • Pentax 302B Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội tôn trọng sự riêng tư của bạn, và chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba khác, hoặc cho phép họ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích riêng của họ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi cho bạn thông tin theo thời gian bằng thư hoặc email về sản phẩm Pentax Spa và đặc biệt ngoài các danh mục sở thích mà bạn đã chọn ở trên. Nếu bạn không muốn nhận thông tin này từ Pentax, xin vui lòng viết thư cho: info@pentax-pumps.vn