Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set - Đây được biết đến là loại máy bơm được nhiều khách hàng lựa chọn cho hệ thống bơm nước của mình, máy bơm Pentax Booster Set có độ bền cao, khả năng hoạt động ổn định, lưu lượng nước bơm luôn được duy trì một cách ổn định, thời gian sử dụng lâu dài nên người dùng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này.

[gview file=”http://www.pentax-pumps.it/cgi-bin/Cms/Download/CAT-Fascicolo-BoosterSet.pdf”]

Sản phẩm

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm Pentax RG

Máy bơm Pentax RG

Tự mồi

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm Pentax RG

Máy bơm Pentax RG