Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm pentax ly tâm HVM - Máy bơm pentax được thiết kế và sản xuất theo  những tiêu chuẩn tiên tiến và hiện đại hàng đầu thế giới. Đảm bảo mang đến cho quý khách sản phẩm máy bơm ưng ý và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

[gview file=”http://www.pentax-pumps.it/cgi-bin/Cms/Download/HP_50Hz_rev.6.pdf”]

Ly tâm

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm Pentax RG

Máy bơm Pentax RG

Sản phẩm

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm Pentax RG

Máy bơm Pentax RG