Pentax sẽ tham dự MCE lần thứ 39 tại Milan từ 18 đến 21 tháng 3 2014