Máy bơm Pentax ly tâm model DH

Máy bơm Pentax ly tâm model DH - Sử dụng công nghệ bơm ly tâm tiên tiến, máy bơm pentax DH đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe, đảm bảo lưu lượng nước bơm luôn ổn định.

[gview file=”http://www.pentax-pumps.it/cgi-bin/Cms/Download/B_CM.pdf”]

Uncategorized

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm thả chìm Pentax DTRT 400-550

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm ly tâm Pentax CMR Norm

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm chìm Pentax model R

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm Pentax ly tâm Booster Set

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm CM norm

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CAX

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm ly tâm Pentax CF-2

Máy bơm pentax ly tâm HVM

Máy bơm pentax ly tâm HVM